Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to pojęcie, które ma dwa, nieco odmienne znaczenia, przy czym jedno z nich jest szersze, a drugie węższe. W pierwszym z nich restrukturyzacja jest kompleksem działań, które mogą być podjęte w firmie, w celu wyciągnięcia jej z kłopotów finansowych i zwiększenia wartości przedsiębiorstwa. W drugim przypadku o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji decyduje sąd upadłościowy, a więc jest ona procesem przymusowym.

Restrukturyzacja jako działania dobrowolne

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa rozumiana jako działanie dobrowolne jest to sposób na poprawę jego wyników. Przedsiębiorcy sięgają po to narzędzie zazwyczaj wtedy, gdy firma zaczyna popadać w większe, lub mniejsze kłopoty finansowe. Jest to narzędzie, po które sięga się raczej w ostateczności i dzieje się tak nie bez przyczyny. Restrukturyzacja firmy oznacza zazwyczaj serię procesów, które zmieniają sposób jego funkcjonowania w sposób tak nagły, jak i radykalny. Wiąże się to zazwyczaj ze zmianą struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie, a także dużymi zmianami w jego organizacji. Może to doprowadzić do grupowych zwolnień, a także zamknięcia części działalności, czy też wycofanie się z określonych rynków. Restrukturyzacja – pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-prawne/restrukturyzacja-upadlosc.html oznacza bardzo często zrobienie kroku w tył i wycofanie się do bezpieczniejszej pozycji. W sytuacji idealnej prowadzi do polepszenia sytuacji przedsiębiorstwa i zwiększenia przewidywanych zysków.

Restrukturyzacja jako ratowanie przed upadłością

O restrukturyzacji zadecydować może również sąd upadłościowy. Jego zasadniczym celem jest oczywiście przeprowadzenie procesu upadłości przedsiębiorstwa, który wiąże się z próbą odzyskania przez wierzycieli zainwestowanego w nie kapitału. Doświadczenie jednak pokazuje, że takie działania są skuteczne w ograniczonym stopniu i nie przynoszą szerszej korzyści. Polskie prawo zobowiązuje sądy do wszczęcia w pierwszej kolejności postępowania restrukturyzacyjnego, czyli próby wprowadzenia sterowanych zmian, w taki sposób by można było zapobiec upadłości.

Comments are closed.