Ekonomia współdzielona

W ekono1ekonomii współdzielonej widziano szaleństwo, póki nie dostrzeżono w niej geniuszu. Po co posiadać, skoro można używać? Człowiek potrzebuje nie wiertarki, lecz dziury w ścianie, nie płyty, ale muzyki, która się na niej znajduje. Nie jest możliwe aby jedna osoba – lub organizacja – posiadały wszelkie potrzebne im materialne i mentalne zasoby. Współpraca i współdzielenie stwarzają możliwość dostępu do zasobów posiadanych przez innych, umożliwiając maksymalnie podniesienie wydajności i zwielokrotnienie potencjału każdej osoby lub firmy. Im więcej się dzielimy, tym więcej mamy.

Ekonomia współdzielona penetruje w zasadzie każdy obszar współczesnej gospodarki. Dotyczy ona tak produkcji, jak i konsumpcji, tak przemysłu, jak i usług oraz rolnictwa. Zmienia ona sposób w jaki pojedynczy człowiek uczy się, podróżuje i spędza czas wolny. Zmienia również to, jak wielkie firmy planują projektowanie i sprzedaż nowych produktów.

Wszystko to możliwe jest dzięki „infrastrukturze zaufania” opartej o internetowe platformy. Ich użytkownicy mogą odpłatnie lub darmowo wymieniać, współdzielić, wypożyczać, przekazywać, a nawet współtworzyć produkty oraz usługi. Jakość oraz bezpieczeństwo transakcji gwarantują systemy refutacyjne pozwalające różnicować oferty wedle rekomendacji innych internautów.

Rodzaje ekonomii współdzielonej

Wspólna konsumpcja

Wspólna konsumpcja przenosi nacisk z możliwości posiadania na możliwość użytkowania. Obejmuje ona bezinteresowne dzielenie się, odpłatne wypożyczanie oraz wymianę. Zmienia ona sposób w jaki ludzie mieszkają, podróżują, spędzają czas wolny.

Wspólna produkcja

Wspólna produkcja oznacza powszechny dostęp do narzędzi, know-how oraz tworzenie sieci pozwalających odnajdować się ludziom pragnącym połączyć siły dla realizacji określonego projektu. Umożliwia to wyzwolenie twórczego potencjału na skalę dotąd nieznaną.


Współfinansowanie

Współfinansowanie równa się demokratyzacji i upowszchnieniu metod pozyskiwania środków finansowych, co przekłada sie na wyższy poziom bezpieczeństwa i niezależności twórców oraz znaczniejszą siłę głosu odbiorców względem tego, z jakich produktów czy usług chcą korzystać.

Powszechny dostęp do wiedzy

Powszechny dostęp do wiedzy jest podstawą społeczeństwa opartego na wiedzy, w którym dobrze poinformowani obywatele i dobrze wykształceni pracownicy mogą wykorzystywać swój potencjał dla wspólnego dobra.

Ekonomia współdzielona to dynamiczny ruch coraz bardziej zauważalny na świecie. Zaczęły już o nim pisać media głównego nurtu. W siecwsparcia11polskiej edycji Newsweeka mówi się o “huraganie, który może zmienić światową gospodarkę”. Financial Times nazywa ją “zupełnie nową formą kapitalizmu” i przestrzega biznes, że będzie musiał dostosować się do reguł, jakie ten przełom narzuci. Economist widzi okazję na rozładowanie wielu problemów społecznych jak bezrobocie, zanieczyszczenie środowiska, spadająca produktywność. Forbes szacuje, że łączna wartość transkacji opartych na ekonomii współdzielonej wyniesienie do końca tego roku 3,5 miliarda dolarów – i jednocześnie zapowiada, że niebawem ujżymy pierwszego miliardera w tej branży. New York Times pisze o “nowej potędze”, w innym miejscu dodając: „dzielenie się jest dla posiadania tym, czym iPod był dla walkmana albo elektrownia słoneczna dla kopalni węgla”.

Dlaczego ekonomia współdzielona?

Korzyści racjonalne

Finanse – mogę zaoszczędzić pieniądze

Środowisko – wspieram rozwiązania przyjazne dla natury

Styl życia – cieszę się większą elastycznością

Styl życia – jestem praktyczny

Możliwość wypróbowania – mam swobodny dostęp do produktów i usług

Korzyści emocjonalne

Szczodrość – mogę pomóc sobie i innym

Wspólnota – czuję się doceniany i potrzebny

Styl życia – dokonuję dobrych i świadomych wyborów

Styl życia – jestem odpowiedzialny

Kulturowe – jestem częścią ruchu