akceleracyjnyRok w 10 tygodni dla 10 najlepszych spośród zgłoszonych projektów. W ciągu 10 tygodni uczestnicy dostaną wszystko czego potrzebują, aby maksymalnie przyśpieszyć swój projekt. Program akceleracyjny będzie startował w drugiej połowie 2014 r.

Podstawą programu akceleracyjnego będą szkolenia zorganizowane zarówno przez ekspertów Sieci Sensownego Biznesu jak i zaproszonych gości podczas, których zostanie poruszone wszystko co będzie potrzebne do rozwoju uczestników. W dużej mierze, ponownie będą omawiane tematy z programu inkubacyjnego, jednak tym razem z dużo większym naciskiem na część warsztatową. Co bardzo ważne, każdy z projektów będzie szczegółowo omawiany – jego mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, modele biznesowe, ryzyka, segmentacja, pozycjonowanie, targetowanie, Minimum Viable Product i wiele, wiele innych. Pozwoli to nie tylko na konkretną pomoc jednemu projektowi, ale także stworzy atmosferę wzajemnej nauki na konkretnych, żywych przykładach. Możliwość zaczerpnięcia inspiracji od siebie nawzajem z pewnością jest bezcenna.

Kolejnym ważnym elementem programu będzie mocne zaangażowanie sieci mentorów. Będzie to intensywna możliwość, aby czerpać z umiejętności, doświadczenia i kontaktów ludzi, którzy osiągneli sukces na jednym lub więcej specyficznych polach związanym z budowaniem i rozwojem biznesu. Możliwość opowiedzenia o swoim projekcie i dostania informacji zwrotnej od najlepszych jest wręcz bezcenna przy rozwijaniu swojego projektu.

Program akceleracyjny pozwoli także na efektywne zaangażowanie najróżniejszych zasobów sieci wsparcia. Czas, umiejętności, doświadczenie, spostrzeżenia, kontakty i fizyczne zasoby wielu ludzi z całej Polski, którzy chcą wspierać nową ekonomię będą skupione na pomocy uczestnikom programu. W takim środowisku rozwiązywanie problemów staje się nie tylko dużo łatwiejsze, ale także przyjemniejsze.akceleracyjny5

Co ważne program akceleracyjny skupi wszystkie wysiłki Sieci Sensownego Biznesu. Tak więc cała komunikacja i promocja będzie nakierowana na osoby uczestniczące w programie. Pozwoli to na zdobycie odpowiedniej widoczności wśród właściwych sensownych ludzi i ich „trzymanie kciuków”, zdobycie sympatyków i ambasadorów oraz promocje medialną. W takim środowisku projekty się po prostu „dzieją”.

Jednak to jeszcze nie wszystko co będzie można dostać dzięki programowi akceleracyjnemu. Jego końcowym rezultatem będzie wybór trzech najlepszych projektów. Wybór zostanie podjęty na podstawie głosów mentorów oraz samych uczestników.  Projekty te będą dalej przez nas rekomendowane naszym inwestorom oraz dostaną wsparcie przy organizacji kampanii crowdfundingowych. Hybrydowe finansowanie, które promujemy, czyli crowdfunding + inwestor pozwoli nie tylko na zebranie odpowiednich środków do realizacji nawet ambitnych planów rozwoju, ale także pozwoli maksymalnie wykorzystać moc społeczności przy współtworzeniu i promocji przedsięwzięcia.

Wszystkie elementy programu akceleracyjnego wzajemnie się wzmacniają tworząc efekt synergii i tworzą razem idealne warunki, żeby przedsięwzięcia biorące udział w programie akceleracyjnym stały się polskimi gwiazdami nowej ekonomii.

DOŁĄCZ DO PROGRAMU