mentorzy6Każdy może się włączyć w budowę nowej ekonomii na swój sposób, zgodnie ze swoimi pasjami i talentami. Sieć mentorów łączy osoby, które chciałyby pomóc nowym sensownym przedsięwzięciom oferując swoje umiejętności, doświadczenie i kontakty. Prawdopodobnie każdy z nas pamięta ile błędów popełnił przez to, że nie miał wokół osób, które mogłyby służyć dobrą radą w odpowiednim momencie. Za naukę, która z tych błędów wynikała trzeba było często drogo zapłacić. Każdy z nas, a w szczególności osoby, które intensywnie rozwijają swój projekt potrzebują właśnie takich dobrych rad, aby nie musieć tak dużo płacić za własne błędy. Z drugiej strony czerpanie z zasobów osób bardziej doświadczonych daje możliwość szybkiej nauki i stawania się coraz lepszym.

Ludzie z dużym doświadczeniem często chcieliby się zaangażować, aby zrobić coś dobrego dla społeczeństwa i swoich dzieci, jednak często problemem jest to jak można zaangażować się sensownie. Najlepszą odpowiedzią jest dawać innym to, co jest najbardziej wartościowe – swoje doświadczenia i wszystkie lekcje, anegdoty i rady, które z niego wynikają. Często jednak ciężko jest znaleźć osoby rozwijające akurat projekt, który jest dla nas ważny. Nawet jeśli się to udaje często są to osoby, które być może nadal są na innym etapie rozwoju lub nie potrafią w pełni korzystać z doświadczenia innych osób. Często nie wiąże się to z brakiem chęci, lecz po prostu dużą różnicą pomiędzy mentorem a mentee (osobą mentorowaną) i brakiem umiejętności korzystania z doświadczenia innych.

Sieć mentorów Sieci Sensownego Biznesu została stworzona, aby wyjść na przeciw tym problemom. Naszą specjalizacją jest wspieranie przedsięwzięć nowej ekonomii i dobrze wiemy jak zrobić to efektywnie. Zgłaszając się do sieci mentorów najpierw dowiadujemy się o ich zainteresowaniach, podejściu oraz doświadczeniu, umiejętnościach i kontaktach, którymi chcą się dzielić. Z drugiej strony mamy dobry ogląd na najlepsze „sensowne” projekty. Dzięki temu pomożemy dobrać odpowiednich ludzi do siebie tak, aby obydwie strony jak najwięcej z tego skorzystały. Uważamy, że każdy powinien skupić się na tym, co robi najlepiej i podobnie powinni zrobić nasi mententorzy– skupić się na mentorowaniu.mentorz

Naszą wizją jest stworzenie ekosystemu – wzajemnie wzmacniających się elementów tworzących efekt synergii. Bardzo dobrym tego przykładem są programy inkubacyjny i akceleracyjny w relacji do sieci mentorów. Osoby uczestniczące w programach uczą się jak patrzeć na projekt całościowo. Jest to zazwyczaj długi proces. Wymaga w ogóle zdania sobie sprawy jakich nakładów energii, czasu i determinacji realizacja projektu wymaga. Trzeba także „odnaleźć” się na odpowiednim etapie i zrozumieć cały proces krok po kroku. Potrzeba także odpowiedniego nastawienia i umiejętności, żeby efektywnie robić postępy. Jest to ogrom pracy, który musi być wykonany i w dużej mierze jest on wykonywany przez nas. Dzięki temu mentorzy nie muszą zajmować się z perspektywy ich doświadczenia podstawami tylko pomagają odpowiednio już przygotowanym osobom i projektom. Większa gotowość na mentoring ze strony projektodawców stwarza możliwość, aby obydwie strony czerpały dużo więcej wartości i satysfakcji z takich interakcji.

Sieć mentorów tworzy optymalne warunki dla mentorów, aby mogli się sensownie zaangażować w budowanie lepszej rzeczywistości skupiając się przy tym na dawaniu tego, co mają najcenniejszego. W takich warunkach dzielenie się swoim doświadczeniem i pomaganie daje poczucie satysfakcji i radości z możliwości dodawania własnej cegiełki do wartościowych inicjatyw.

DOŁĄCZ DO SIECI