Jakie są metody weryfikacji cen transferowych?

Polskie prawo podatkowe formułuje tak naprawdę 5 zasadniczych metod, dzięki którym można ustalić ceny transakcyjne. Skorzystać można nie tylko z metod tradycyjnych, ale również metod zysku transakcyjnego.

Jaką metodę wybrać?

Wybranie odpowiedniej metody weryfikacji cen transferowych nie jest prostym zadaniem. Warto wyraźnie zaznaczyć, że ceny transferowe powinno weryfikować się korzystając z tej metody, która jest optymalna dla danej okoliczności. Jak wspomniano we wstępie ustawowy katalog przewiduje aż 5 możliwych metod. Można skorzystać na przykład z metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, rozsądnej marży „koszt plus”, podziału rynku, marży transakcyjnej albo ceny odsprzedaży. Dzięki nowelizacji ustawy o CIT można skorzystać także z innych metod, gdy nie ma możliwości skorzystać z podstawowych metod.

Jak weryfikuje się ceny transferowe metodą MPCN?

Przez wiele lat większość osób korzystała z metody MPCN do określania rzeczywistych dochodów powiązanych podmiotów. W dużym skrócie mówiąc metoda ta polega po prostu na porównaniu ceny danego przedmiotu transakcji z ceną, która stosowana jest w podobnych transakcjach. W ten prosty sposób można w krótkim czasie ustalić wartość rynkową transakcji zawartej pomiędzy dwoma podmiotami powiązanymi. Charakterystycznym elementem tej metody jest czynnik, który podlega porównaniu. Jeżeli weźmie się pod uwagę pozostałe metody, to kryterium porównania stanowią zawsze określone wskaźniki rentowności.

Metoda ceny odprzedaży

Dość popularną metodą weryfikacji cen transferowych jest także tzw. metoda odprzedaży. Metoda ta polega z kolei na obniżeniu cen określonych w transakcjach danego podmiotu z podmiotem niezależnym o marżę cen odsprzedaży. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że metoda ta możliwa jest do zastosowanie tylko w ściśle określonych przypadkach. Pierwszym warunkiem jest oczywiście to, że musi istnieć stosowny łańcuch kupna-sprzedaży i nie mogą pojawić się zmiany przedmiotu transakcji. Okres zakupu danego towaru i jego odprzedaży powinien być dość krótki.

Comments are closed.