Młyn Zabierzów to miejsce wspólnej pracy, wystaw, warsztatów i kreatywnego spędzania czasu. Podkrakowskie centrum animuje życie kulturalne poprzez twórczość plastyczną, teatralną, filmową, promuje także sztukę ludową, upowszechnianie edukacji, przyjazny środowisku styl życia.

Więcej na: mlynzabierzow.pl