O składzie celnym

Najprostsza definicja składu celnego mówi, że jest to wyznaczone miejsce, uznane przez Urząd Celny i podlegające jego kontroli, w którym można składować nieodprawione towary.

Kto może posiadać skład celny?


Składy celne posiadają agencje celne, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne, które importują towary. Prowadzenie składu celnego wymaga uzyskania zgody organu celnego (pozytywna weryfikacja wniosku i wymagań). W zależności od podmiotu prowadzącego skład celny wyróżnia się skład celny:
– o charakterze publicznym – usługowym (agencja celna, firma transportowa),
– o charakterze prywatnym – na użytek tylko i wyłącznie właściciela.

Po co składuje się towary w składzie celnym?


Import i eksport towarów poza granicę państw trzecich wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów. Zdarzają się sytuacje, że dokumentacja jest niekompletna lub wymaga poprawy błędów, co wiąże się z upływem czasu.

Wówczas obsługa celna przedłuża się i by nie narażać właściciela towaru na niepotrzebne koszty, agencja celna proponuje złożenie towaru w miejscu uznanym. Skład celny umożliwia także zawieszenie płatności cła i podatków oraz stanowi ogniwo pośrednie podczas np. reeksportu towarów (np. towar ze Szwajcarii będzie jechał do Rosji).

Agencja celna – współpracuj z Logit.com.pl

Comments are closed.