Ostateczny przewodnik po bezpiecznym transporcie międzynarodowym

https://logit.com.pl/transport/

Wiele firm prowadzi działalność, która obejmuje wysyłanie ludzi lub towarów do i z miejsc na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jest to zewnętrzny dostawca usług logistycznych, spedytor, czy inny rodzaj firmy, istnieje wiele przedsiębiorstw, które muszą często świadczyć swoje usługi za granicą. Jednak transport międzynarodowy jest skomplikowanym przedsięwzięciem, w którym wiele rzeczy może pójść nie tak. Istnieje wiele wyzwań logistycznych i regulacyjnych, jeśli chodzi o przemieszczanie towarów z jednego kraju do drugiego. Dlatego w tym artykule szczegółowo omówimy wszystko, co należy wiedzieć o bezpiecznym transporcie międzynarodowym.

Co to jest transport międzynarodowy?

Kiedy mówimy o transporcie międzynarodowym, mamy na myśli transport towarów lub osób przez granice międzynarodowe. Transport międzynarodowy nazywany jest również „spedycją międzynarodową”, „przewozem międzynarodowym” lub „logistyką międzynarodową”. Transport międzynarodowy obejmuje następujące elementy:

  • Usługi spedycyjne – Są to najbardziej powszechne formy transportu międzynarodowego. Usługi spedycyjne służą do transportu towarów przy użyciu dużych jednostek, które pokonują duże odległości – Fracht lotniczy – służy do transportu towarów drogą powietrzną, czasami na bardzo duże odległości.
  • Transport drogowy – służy do transportu towarów drogą lądową, czasami na bardzo duże odległości.
  • Transport kolejowy – służy do transportu towarów koleją, czasami na bardzo duże odległości.
  • Transport morski – służy do transportu towarów drogami wodnymi, takimi jak kanały.
  • Logistyka – jest to proces zarządzania przepływem towarów i ludzi na całym świecie w celu zaspokojenia potrzeb klientów.

Bezpieczeństwo w transporcie międzynarodowym

Istnieje kilka aspektów transportu międzynarodowego, które czynią go bardziej niebezpiecznym niż transport krajowy. Należą do nich:

  • Stan techniczny używanych pojazdów może być gorszy, ponieważ są one rzadziej używane.
  • Kierowcy mogą nie być przeszkoleni lub nie posiadać uprawnień do prowadzenia pojazdów na drogach w krajach, przez które podróżują.
  • Pojazdy używane do transportu towarów mogą być starsze, a zatem mniej bezpieczne.
  • Osoby przewożące ładunek mogą nie być przeszkolone lub nie mieć uprawnień do bezpiecznego obchodzenia się z materiałami niebezpiecznymi.
  • Agencje rządowe mogą nie monitorować operacji tak dokładnie jak w kraju docelowym.

Znaczenie posiadania odpowiedniej dokumentacji

Jednym z najważniejszych aspektów bezpiecznego transportu międzynarodowego jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji. Rodzaje dokumentów, których będziesz potrzebował, będą zależały od rodzaju transportu, z którego korzystasz. Na przykład, Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) zapewnia Skonsolidowaną Umowę Przewozu Samochodowego, która jest używana przez spedytorów do transportu drogowego ładunków międzynarodowych. W przypadku żeglugi morskiej Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) zawiera Międzynarodową konwencję o wyszkoleniu marynarzy, która gwarantuje, że marynarze są odpowiednio przeszkoleni i posiadają licencje. W powietrzu Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym zapewnia, że samoloty są właściwie utrzymywane, a członkowie załogi posiadają odpowiednie licencje i przeszkolenie. Ogólnie rzecz biorąc, posiadanie odpowiedniej dokumentacji pomaga również udowodnić, że postępujesz zgodnie z prawem i że jesteś legalną firmą.

Znalezienie właściwego spedytora

Łatwo jest założyć, że wszyscy spedytorzy są tacy sami. Niestety, tak nie jest. Najlepszym sposobem na wybranie niezawodnego i bezpiecznego spedytora jest przeprowadzenie badań. Zacznij od ustalenia, jakie czynniki są dla Ciebie ważne przy wyborze spedytora. Następnie możesz wykorzystać te informacje, aby znaleźć spedytora, który spełnia Twoje wymagania. Możesz to zrobić przeglądając strony internetowe różnych firm (np. https://logit.com.pl/transport/). Możesz również poprosić o referencje firmy, z którymi prowadzisz interesy. Jeśli wysyłasz towar z firmą po raz pierwszy, możesz poprosić o referencje, a rekomendacja spedytora jest dobrym początkiem.

Comments are closed.