Taksonomia – co to jest?

Taksonomia jest nazwą aktu prawnego UE, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Przepis ten wydano 18 czerwca 2020 roku. Ma ona za zadanie zwiększyć poziom ochrony środowiska, za pomocą przekierowania kapitału z inwestycji szkodliwych dla otoczenia na bardziej ekologiczne rozwiązania. Czym cechuje się taksonomia? Co warto wiedzieć o tym pojęciu? Jakie kwestie są najważniejsze?

Taksonomia – ważne informacje

Pamiętajmy o tym, że taksonomia nie wprowadziła zakazu inwestowania w takie działania, jakie szkodzą środowisku. Przyznaje ona jednak dodatkowe preferencje dla rozwiązań ekologicznych, które wpływają na ochronę środowiska.

Wcześniej nie było przepisów, które wskazywałyby, które inwestycje są zrównoważone środowiskowo. Przed to niektóre podmioty wskazywały, że stawiają na działalność przyjazną dla otoczenia, chociaż niekoniecznie tak było. Istotne jest to, że taksonomia ma za zadanie rozwiązać powyższy problem, za pomocą stworzenia ogólnoeuropejskich zasad. 

Działanie UE

Każdy Polak powinien wiedzieć, jakie są zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Wiążą się one z taksonomią. Są określane w traktatach, które pełnią podobne funkcje do Konstytucji.

W Traktacie o funkcjonowaniu EU określono, w jakiej procedurze przyjmuje się przepisy, w jakich obszarach UE można je przyjmować i jaki mają one skutek prawny dla firm. UE już od lat działa w różnych obszarach.

Dotyczą one przykładowo ochrony środowiska naturalnego. Formalnie taksonomia została przyjęta w celu utworzenia wewnętrznego rynku Unii Europejskiej, a nie bezpośrednio w celu ochrony klimatycznej. Jednak ma ona szersze znaczenie, które jest doceniane przez nasz kraj.

Taksonomia https://jw-a.pl/taksonomia/ to akt prawny UE, który wpływa na zwiększenie poziomu ochrony środowiska. 

Comments are closed.