Jak zdobyć certyfikat Zielony Dom?

Certyfikat Zielony Dom dedykowany jest budownictwu mieszkalnemu i jest pierwszym w Polsce uwzględniającym wiele kryteriów wyróżnieniem tego rodzaju. Ma on na celu wyróżnić inwestycje, które cechują się wysokim poziomem jakości ekologicznej oraz efektywności energetycznej, co przekłada się na redukcję kosztów użytkowania. Certyfikacja ta powstała w oparciu o potrzebę wspierania ekologicznego budownictwa.

Jakie inwestycje mogą ubiegać się o certyfikat Zielony Dom?

Możliwość certyfikacji obejmuje nowo powstające budynki. Aby móc ubiegać się o wyróżnienie certyfikatem Zielony Dom, nowo powstająca inwestycja musi spełnić szereg wymogów. Podczas procesu przyznawania certyfikatu ocenie poddaje się obszary takie jak zarządzanie inwestycją, miejsce oraz lokalizacja budynku, wykorzystywane podczas budowy materiały i zasoby oraz gospodarka wodą.

Co więcej, w ramach oceny bada się również wpływ na zdrowie oraz komfort użytkowania odbiorców końcowych. Pod uwagę w tym obszarze bierze się między innymi jakość wody i powietrza, a także komfort akustyczny. Weryfikacji podlega również sposób optymalizacji zużycia energii.

Jak uzyskać certyfikat Zielony Dom?

Proces certyfikacji https://jw-a.pl/certyfikat-zielony-dom/ obejmuje wieloetapowy audyt nowo powstającej inwestycji. Aby budynek mógł uzyskać certyfikat, należy rozpocząć od samego planowania tak zwanego zielonego projektu. Już w fazie wstępnej projektowania należy weryfikować możliwość spełnienia wymagań.

W kolejnym kroku konieczna jest rejestracja projektu i konsultacje na linii inwestor-audytor w celu wyboru kryteriów, których wypełnienie pozwoli osiągnąć pożądany poziom certyfikatu. Następnie podpisywana jest umowa certyfikacyjna, a po zakończeniu realizacji inwestycji wybrane kryteria weryfikowane są przez audytora. 

Uzyskanie certyfikatu Zielony Dom podnosi prestiż budynku mieszkalnego.

Comments are closed.