Podatek u źródła – podstawy do ulgi lub wycofania

Praktyczna strona podatku u źródła ma swoje odzwierciedlenie w wielu gałęziach biznesu, z których korzysta sporo nabywców. Ta forma opodatkowania dotyczy także umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, gdzie stroną jest Polska. Jedynym warunkiem do zastosowania obniżonej stawki lub jego całkowitego zwolnienia, jest posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej. Czym on jest i na jakie ulgi z jego tytułu można liczyć?

Certyfikat rezydencji i jego wpływ na podatek u źródła

Zgodnie z Art. 5a. ust 21 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez certyfikat rezydencji podatkowej należy rozumieć zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika.

Dla strony polskiej certyfikat rezydencji ma duże znaczenie, ponieważ jest to potwierdzenie że jego kontrahent jest rezydentem podatkowym w swoim kraju. Co za tym idzie, dokument jest niezbędny do zastosowania uregulowań umów międzynarodowych, ponieważ te mogą zakładać prawo do obniżonej stawki podatku lub prawa do zaniechania obowiązku pobierania podatku u źródła.

Do tej pory interpretacja prawa określała, że podstawą do ulgi podatkowej jest certyfikat rezydencji w formie oryginalnej i papierowej. Stwarzało to spore problemy dotyczące uzyskania samego dokumentu od kontrahenta. Sytuacja ta od 2017 roku uległa zmianie, kiedy to Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał elektroniczną formę certyfikatu rezydencji jako podstawę do rozliczania podatku u źródła informuje pwc.pl.

Ulgi w podatku u źródła

Podatek u źródła rozliczany na podstawie certyfikatu rezydencji może być obniżony w następujących krajach i zasadach:

  • umowa z USA – art. 13 pkt. 2 – zakłada obniżenie stawki podatku z tytułu należności licencyjnych do 10 % podatku;
  • umowa z Zjednoczonym Królestwem WBiIP – art. 12 pkt 1 zakłada obniżenie podatku do stawki 5% – podatnik na dzień wypłacenia wynagrodzenia posiada certyfikat rezydencji podatkowej;
  • umowa z Francją – art. 11 pkt 1 zakłada zwolnienie z opodatkowania odsetek w Polsce – przez co przedsiębiorca nie pobrał podatku u źródła, dodatkowo nie uzyskał certyfikatu rezydencji podatkowej z uwagi na zwolnienie z opodatkowania
  • umowa z Włochami – art. 8 pkt 1 zakłada zwolnienie z opodatkowania zysków pochodzących z eksploatacji samolotów komunikacji międzynarodowej (zarząd przedsiębiorstwa Włochy), natomiast podatnik zastosował zwolnienie wynikające z ustawy o PIT. Podatnik nie odprowadził podatku u źródła, natomiast z uwagi na wcześniejsze transakcji posiada aktualny certyfikat rezydencji podatkowej.

Comments are closed.